Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Tân Tỵ 2001

Việc mua xe mọi người hay chú ý đến giá cả, màu xe hợp tuổi mà quên đi mất phải chọn ngày tốt mua xe

Tại sao phải chọn ngày tốt mua xe? Trong văn hóa tâm linh của người Việt khi làm việc gì đó quan trọng người xưa thường xem ngày tốt, chọn giờ đẹp tiến hành. Người xưa có câu “ Có thờ có thiêng có kiêng có lành” với mong muốn được an toàn khi di chuyển, xe ít bị hỏng…

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt hay xem ngày mua xe tuổi Tân Tỵ được nhiều người quan tâm. Cách xem ngày mua xe không phải ai cũng biết chính vì thế để tiện cho việc tra cứu ngày tốt mua xe cho tuổi Tân Tỵ 2001 mời quý bạn tham khảo bài thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào trong tháng 1

Thứ ba, ngày 3/1/2017Thứ hai, ngày 16/1/2017
Thứ tư, ngày 4/1/2017Thứ tư, ngày 18/1/2017
Thứ sáu, ngày 6/1/2017Thứ hai, ngày 23/1/2017
Thứ hai, ngày 9/1/2017Thứ ba, ngày 24/1/2017
Thứ tư, ngày 11/1/2017Thứ sáu, ngày 27/1/2017
Thứ năm, ngày 12/1/2017Chủ nhật, ngày 29/1/2017
Chủ nhật, ngày 15/1/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt trong tháng 2

Thứ tư, ngày 1/2/2017Thứ bảy, ngày 18/2/2017
Thứ hai, ngày 6/2/2017Chủ nhật, ngày 19/2/2017
Thứ ba, ngày 7/2/2017Thứ tư, ngày 22/2/2017
Thứ sáu, ngày 10/2/2017Thứ bảy, ngày 25/2/2017
Thứ hai, ngày 13/2/2017Thứ hai, ngày 27/2/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt trong tháng 3

Thứ bảy, ngày 4/3/2017Thứ hai, ngày 20/3/2017
Chủ nhật, ngày 5/3/2017Thứ ba, ngày 21/3/2017
Thứ tư, ngày 8/3/2017Thứ năm, ngày 23/3/2017
Thứ năm, ngày 9/3/2017Thứ ba, ngày 28/3/2017
Thứ bảy, ngày 11/3/2017Thứ năm, ngày 30/3/2017
Thứ năm, ngày 16/3/2017Thứ sáu, ngày 31/3/2017
Thứ sáu, ngày 17/3/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt trong tháng 4

Thứ hai, ngày 3/4/2017Thứ sáu, ngày 21/4/2017
Thứ ba, ngày 4/4/2017Chủ nhật, ngày 23/4/2017
Chủ nhật, ngày 9/4/2017Thứ hai, ngày 24/4/2017
Thứ ba, ngày 11/4/2017Thứ tư, ngày 26/4/2017
Thứ tư, ngày 12/4/2017Thứ bảy, ngày 29/4/2017
Thứ bảy, ngày 15/4/2017Chủ nhật, ngày 30/4/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Tân Tỵ trong tháng 5

Thứ ba, ngày 2/5/2017Thứ sáu, ngày 19/5/2017
Thứ sáu, ngày 5/5/2017Thứ bảy, ngày 20/5/2017
Chủ nhật, ngày 7/5/2017Thứ ba, ngày 23/5/2017
Thứ hai, ngày 8/5/2017Thứ tư, ngày 24/5/2017
Thứ năm, ngày 11/5/2017Thứ sáu, ngày 26/5/2017
Thứ sáu, ngày 12/5/2017Chủ nhật, ngày 28/5/2017
Thứ tư, ngày 17/5/2017Thứ tư, ngày 31/5/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Tân Tỵ trong tháng 6

Thứ bảy, ngày 3/6/2017Thứ tư, ngày 21/6/2017
Thứ tư, ngày 7/6/2017Thứ hai, ngày 26/6/2017
Thứ hai, ngày 12/6/2017Thứ năm, ngày 29/6/2017
Thứ hai, ngày 19/6/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Tân Tỵ trong tháng 7

Chủ nhật, ngày 2/7/2017Thứ bảy, ngày 15/7/2017
Thứ hai, ngày 3/7/2017Thứ hai, ngày 17/7/2017
Thứ tư, ngày 5/7/2017Chủ nhật, ngày 23/7/2017
Thứ bảy, ngày 8/7/2017Thứ tư, ngày 26/7/2017
Thứ ba, ngày 11/7/2017Thứ năm, ngày 27/7/2017
Thứ sáu, ngày 14/7/2017Thứ bảy, ngày 29/7/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Tân Tỵ trong tháng 8

Thứ ba, ngày 1/8/2017Thứ bảy, ngày 19/8/2017
Thứ sáu, ngày 4/8/2017Chủ nhật, ngày 20/8/2017
Thứ hai, ngày 7/8/2017Thứ ba, ngày 22/8/2017
Thứ năm, ngày 10/8/2017Thứ năm, ngày 24/8/2017
Chủ nhật, ngày 13/8/2017Chủ nhật, ngày 27/8/2017
Thứ tư, ngày 16/8/2017Thứ ba, ngày 29/8/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt tháng 9

Thứ bảy, ngày 2/9/2017Thứ sáu, ngày 15/9/2017
Chủ nhật, ngày 3/9/2017Chủ nhật, ngày 17/9/2017
Thứ ba, ngày 5/9/2017Thứ sáu, ngày 22/9/2017
Thứ sáu, ngày 8/9/2017Chủ nhật, ngày 24/9/2017
Chủ nhật, ngày 10/9/2017Thứ hai, ngày 25/9/2017
Thứ năm, ngày 14/9/2017Thứ năm, ngày 28/9/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt tháng 10

Chủ nhật, ngày 1/10/2017Thứ năm, ngày 19/10/2017
Thứ tư, ngày 4/10/2017 Thứ sáu, ngày 20/10/2017
Thứ sáu, ngày 6/10/2017Thứ bảy, ngày 21/10/2017
Thứ ba, ngày 10/10/2017Thứ tư, ngày 25/10/2017
Thứ hai, ngày 16/10/2017Thứ sáu, ngày 27/10/2017
Thứ tư, ngày 18/10/2017Thứ hai, ngày 30/10/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt tháng 11

Thứ tư, ngày 1/11/2017Thứ ba, ngày 14/11/2017
Thứ năm, ngày 2/11/2017Chủ nhật, ngày 19/11/2017
Thứ hai, ngày 6/11/2017Thứ hai, ngày 20/11/2017
Thứ tư, ngày 8/11/2017Thứ tư, ngày 22/11/2017
Thứ bảy, ngày 11/11/2017Thứ bảy, ngày 25/11/2017
Thứ hai, ngày 13/11/2017Thứ hai, ngày 27/11/2017

Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt tháng 12

Thứ sáu, ngày 1/12/2017Thứ năm, ngày 14/12/2017
Thứ bảy, ngày 2/12/2017Thứ bảy, ngày 16/12/2017
Thứ hai, ngày 4/12/2017Thứ bảy, ngày 23/12/2017
Thứ năm, ngày 7/12/2017Chủ nhật, ngày 24/12/2017
Thứ bảy, ngày 9/12/2017Thứ tư, ngày 27/12/2017
Thứ tư, ngày 13/12/2017Thứ năm, ngày 28/12/2017

Bài viết liên quan:

 

Với thông tin về ngày tốt mua xe cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Hi vọng quý bạn đã lựa chọn được ngày đẹp mua xe cho tuổi 2001

Xem ngày mua xe hợp tuổi Canh DầnXem ngày mua xe hợp tuổi Mậu Ngọ 1978
Xem ngày mua xe hợp tuổi Đinh Tỵ 1977Xem ngày tốt mua xe tuổi Ất Dậu 2005
Tuổi Tân Mão 1951 mua xe ngày nào tốtXem ngày mua xe hợp tuổi Kỷ Mùi 1979
Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Nhâm Thìn 1952Tuổi Canh Thân 1980 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Quý Tỵ 1953 mua xe ngày nào tốtTuổi Tân Dậu 1981 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Giáp Ngọ 1954Tuổi Nhâm Tuất 1982 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Ất Mùi mua xe ngày nào tốtTuổi Quý Hợi 1983 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Bính ThânTuổi Giáp Tý 1984 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Đinh Dậu mua xe ngày nào tốtTuổi Ất Sửu 1985 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Mậu TuấtTuổi Bính Dần 1986 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Kỷ Hợi 1959 mua xe ngày nào tốtTuổi Đinh Mão 1987 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Canh Tý 1960Tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Tân Sửu 1961Tuổi Kỷ Tỵ 1989 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Nhâm Dần 1962Tuổi Canh Ngọ 1990 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Quý Mão 1963Tuổi Tân Mùi 1991 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Giáp Thìn 1964Tuổi Nhâm Thân 1992 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Ất Tỵ 1965Tuổi Quý Dậu 1993 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Bính Ngọ 1966Tuổi Giáp Tuất 1994 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Đinh Mùi 1967Tuổi Ất Hợi 1995 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Mậu Thân 1968Tuổi Bính Tý 1996 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Kỷ Dậu 1969Tuổi Đinh Sửu 1997 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Canh Tuất 1970Tuổi Mậu Dần 1998 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Tân Hợi 1971Tuổi Kỷ Mão 1999 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Nhâm Tý 1972Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Canh Thìn 2000
Xem ngày mua xe hợp tuổi Quý Sửu 1973Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Tân Tỵ 2001
Xem ngày mua xe hợp tuổi Giáp Dần 1974Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Nhâm Ngọ 2002
Xem ngày mua xe hợp tuổi Ất Mão 1975Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Quý Mùi 2003
Xem ngày mua xe hợp tuổi Bính Thìn 1976Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Giáp Thân 2004

Từ khóa tìm kiếm liên quan:

  • Xem ngày tốt mua xe đạp điện trong năm 2017 cho người tuổi Tỵ sinh năm 2001