Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Giáp Thân 2004

Việc mua xe mọi người hay chú ý đến giá cả, màu xe hợp tuổi mà quên đi mất phải chọn ngày tốt mua xe

Tại sao phải chọn ngày tốt mua xe? Trong văn hóa tâm linh của người Việt khi làm việc gì đó quan trọng người xưa thường xem ngày tốt, chọn giờ đẹp tiến hành. Người xưa có câu “ Có thờ có thiêng có kiêng có lành” với mong muốn được an toàn khi di chuyển, xe ít bị hỏng…

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt hay xem ngày mua xe tuổi Giáp Thân được nhiều người quan tâm. Cách xem ngày mua xe không phải ai cũng biết chính vì thế để tiện cho việc tra cứu ngày tốt mua xe cho tuổi Giáp Thân 2004 mời quý bạn tham khảo bài thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào trong tháng 1

Thứ ba ngày 02/01/2018Thứ ba, ngày 23/1/2018
Thứ năm, ngày 4/1/2018Thứ năm, ngày 25/1/2018
Chủ Nhật, ngày 14/1/2018Chủ Nhật ngày 28/1/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt trong tháng 2

Thứ bảy, ngày 3/2/2018Thứ ba, ngày 20/2/2018
Thứ sáu, ngày 9/2/2018Chủ Nhật, ngày 25/2/2018
Thứ năm, ngày 15/2/2018Thứ hai, ngày 26/2/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt trong tháng 3

Thứ năm, ngày 1/3/2018Thứ sáu, ngày 23/3/2018
Chủ nhật, ngày 4/3/2018Thứ tư, ngày 28/3/2018
Thứ sáu, ngày 16/3/2018Thứ sáu, ngày 30/3/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt trong tháng 4

Thứ tư, ngày 4/4/2018Thứ hai, ngày 16/4/2018
Chủ Nhật, ngày 8/4/2018Thứ năm, ngày 19/4/2018
Thứ hai, ngày 9/4/2018Thứ bảy, ngày 28/4/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Giáp Thân trong tháng 5

Thứ ba, ngày 15/5/2018Chủ Nhật, ngày 27/5/2018
Thứ bảy, ngày 19/5/2018Thứ tư, ngày 30/5/2018
Thứ bảy, ngày 26/5/2018Thứ Năm, ngày 31/5/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Giáp Thân trong tháng 6

Thứ bảy, ngày 2/6/2018Thứ sáu, ngày 8/6/2018
Thứ ba, ngày 5/6/2018Thứ ba, ngày 12/6/2018
Thứ năm, ngày 7/6/2018Thứ ba, ngày 26/6/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Giáp Thân trong tháng 7

Thứ tư, ngày 18/7/2018Thứ ba, ngày 24/7/2018
Thứ bảy, ngày 21/7/2018Thứ hai, ngày 30/7/2018
Chủ Nhật, ngày 22/7/2018Thứ ba, ngày 31/7/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Giáp Thân trong tháng 8

Thứ năm, ngày 2/8/2018Thứ năm, ngày 16/8/2018
Chủ Nhật, ngày 5/8/2018Thứ tư, ngày 22/8/2018
Thứ ba, ngày 7/8/2018Thứ ba, ngày 28/8/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt tháng 9

Thứ ba, ngày 11/9/2018Chủ Nhật, ngày 23/9/2018
Thứ hai, ngày 17/9/2018Thứ Năm, ngày 27/9/2018
Thứ tư, ngày 19/9/2018Thứ bảy, ngày 29/9/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt tháng 10

Thứ hai, ngày 1/10/2018Thứ hai, ngày 15/10/2018
Thứ sáu, ngày 5/10/2018Thứ ba, ngày 16/10/2018
Thứ tư, ngày 10/10/2018Thứ bảy, ngày 27/10/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt tháng 11

Thứ bảy, ngày 10/11/2018Thứ bảy, ngày 17/11/2018
Thứ tư, ngày 14/11/2018Thứ Năm, ngày 22/11/2018
Thứ năm, ngày 15/11/2018Thứ ba, ngày 27/11/2018

Tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt tháng 12

Thứ ba, ngày 4/12/2018Thứ bảy, ngày 22/12/2018
Thứ hai, ngày 10/12/2018Chủ Nhật, ngày 23/12/2018
Thứ ba, ngày 11/12/2018Thứ sáu, ngày 28/12/2018

Bài viết liên quan:

Với thông tin về ngày tốt mua xe cho tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Hi vọng quý bạn đã lựa chọn được ngày đẹp mua xe cho tuổi 2004

Từ khóa tìm kiếm liên quan:

  • xem ngày mua xe với tuổi giáp thân