Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Canh Thìn 2000

Việc mua xe mọi người hay chú ý đến giá cả, màu xe hợp tuổi mà quên đi mất phải chọn ngày tốt mua xe

Tại sao phải chọn ngày tốt mua xe? Trong văn hóa tâm linh của người Việt khi làm việc gì đó quan trọng người xưa thường xem ngày tốt, chọn giờ đẹp tiến hành. Người xưa có câu “ Có thờ có thiêng có kiêng có lành” với mong muốn được an toàn khi di chuyển, xe ít bị hỏng…

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt hay xem ngày mua xe tuổi Canh Thìn được nhiều người quan tâm. Cách xem ngày mua xe không phải ai cũng biết chính vì thế để tiện cho việc tra cứu ngày tốt mua xe cho tuổi Canh Thìn 2000 mời quý bạn tham khảo bài thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào trong tháng 1

Thứ ba ngày 02/01/2018Thứ ba, ngày 23/1/2018
Thứ năm, ngày 4/1/2018Thứ năm, ngày 25/1/2018
Chủ Nhật, ngày 14/1/2018Chủ Nhật ngày 28/1/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt trong tháng 2

Thứ bảy, ngày 3/2/2018Thứ ba, ngày 20/2/2018
Thứ sáu, ngày 9/2/2018Chủ Nhật, ngày 25/2/2018
Thứ năm, ngày 15/2/2018Thứ hai, ngày 26/2/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt trong tháng 3

Thứ năm, ngày 1/3/2018Thứ sáu, ngày 23/3/2018
Chủ nhật, ngày 4/3/2018Thứ tư, ngày 28/3/2018
Thứ sáu, ngày 16/3/2018Thứ sáu, ngày 30/3/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt trong tháng 4

Thứ tư, ngày 4/4/2018Thứ hai, ngày 16/4/2018
Chủ Nhật, ngày 8/4/2018Thứ năm, ngày 19/4/2018
Thứ hai, ngày 9/4/2018Thứ bảy, ngày 28/4/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Canh Thìn trong tháng 5

Thứ ba, ngày 15/5/2018Chủ Nhật, ngày 27/5/2018
Thứ bảy, ngày 19/5/2018Thứ tư, ngày 30/5/2018
Thứ bảy, ngày 26/5/2018Thứ Năm, ngày 31/5/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Canh Thìn trong tháng 6

Thứ bảy, ngày 2/6/2018Thứ sáu, ngày 8/6/2018
Thứ ba, ngày 5/6/2018Thứ ba, ngày 12/6/2018
Thứ năm, ngày 7/6/2018Thứ ba, ngày 26/6/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Canh Thìn trong tháng 7

Thứ tư, ngày 18/7/2018Thứ ba, ngày 24/7/2018
Thứ bảy, ngày 21/7/2018Thứ hai, ngày 30/7/2018
Chủ Nhật, ngày 22/7/2018Thứ ba, ngày 31/7/2018

Xem ngày tốt mua xe tuổi Canh Thìn trong tháng 8

Thứ năm, ngày 2/8/2018Thứ năm, ngày 16/8/2018
Chủ Nhật, ngày 5/8/2018Thứ tư, ngày 22/8/2018
Thứ ba, ngày 7/8/2018Thứ ba, ngày 28/8/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt tháng 9

Thứ ba, ngày 11/9/2018Chủ Nhật, ngày 23/9/2018
Thứ hai, ngày 17/9/2018Thứ Năm, ngày 27/9/2018
Thứ tư, ngày 19/9/2018Thứ bảy, ngày 29/9/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt tháng 10

Thứ hai, ngày 1/10/2018Thứ hai, ngày 15/10/2018
Thứ sáu, ngày 5/10/2018Thứ ba, ngày 16/10/2018
Thứ tư, ngày 10/10/2018Thứ bảy, ngày 27/10/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt tháng 11

Thứ bảy, ngày 10/11/2018Thứ bảy, ngày 17/11/2018
Thứ tư, ngày 14/11/2018Thứ Năm, ngày 22/11/2018
Thứ năm, ngày 15/11/2018Thứ ba, ngày 27/11/2018

Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt tháng 12

Thứ ba, ngày 4/12/2018Thứ bảy, ngày 22/12/2018
Thứ hai, ngày 10/12/2018Chủ Nhật, ngày 23/12/2018
Thứ ba, ngày 11/12/2018Thứ sáu, ngày 28/12/2018

Bài viết liên quan:

Với thông tin về ngày tốt mua xe cho tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Hi vọng quý bạn đã lựa chọn được ngày đẹp mua xe cho tuổi 2000

Bảng tra tuổi ( mời quý bạn nhập tuổi hoặc năm sinh để tra cứu ngày tốt mua xe hợp tuổi)

Xem ngày mua xe hợp tuổi Canh DầnXem ngày mua xe hợp tuổi Mậu Ngọ 1978
Xem ngày mua xe hợp tuổi Đinh Tỵ 1977Xem ngày tốt mua xe tuổi Ất Dậu 2005
Tuổi Tân Mão 1951 mua xe ngày nào tốtXem ngày mua xe hợp tuổi Kỷ Mùi 1979
Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Nhâm Thìn 1952Tuổi Canh Thân 1980 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Quý Tỵ 1953 mua xe ngày nào tốtTuổi Tân Dậu 1981 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Giáp Ngọ 1954Tuổi Nhâm Tuất 1982 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Ất Mùi mua xe ngày nào tốtTuổi Quý Hợi 1983 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Bính ThânTuổi Giáp Tý 1984 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Đinh Dậu mua xe ngày nào tốtTuổi Ất Sửu 1985 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Mậu TuấtTuổi Bính Dần 1986 mua xe ngày nào tốt
Tuổi Kỷ Hợi 1959 mua xe ngày nào tốtTuổi Đinh Mão 1987 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Canh Tý 1960Tuổi Mậu Thìn 1988 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Tân Sửu 1961Tuổi Kỷ Tỵ 1989 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Nhâm Dần 1962Tuổi Canh Ngọ 1990 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Quý Mão 1963Tuổi Tân Mùi 1991 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Giáp Thìn 1964Tuổi Nhâm Thân 1992 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Ất Tỵ 1965Tuổi Quý Dậu 1993 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Bính Ngọ 1966Tuổi Giáp Tuất 1994 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Đinh Mùi 1967Tuổi Ất Hợi 1995 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Mậu Thân 1968Tuổi Bính Tý 1996 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Kỷ Dậu 1969Tuổi Đinh Sửu 1997 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Canh Tuất 1970Tuổi Mậu Dần 1998 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Tân Hợi 1971Tuổi Kỷ Mão 1999 mua xe ngày nào tốt
Xem ngày mua xe hợp tuổi Nhâm Tý 1972Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Canh Thìn 2000
Xem ngày mua xe hợp tuổi Quý Sửu 1973Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Tân Tỵ 2001
Xem ngày mua xe hợp tuổi Giáp Dần 1974Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Nhâm Ngọ 2002
Xem ngày mua xe hợp tuổi Ất Mão 1975Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Quý Mùi 2003
Xem ngày mua xe hợp tuổi Bính Thìn 1976Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi Giáp Thân 2004

Từ khóa tìm kiếm liên quan:

  • ngày 14/12/2017 mua xe tuổi 2000