Tuổi Kỷ Hợi 1959 mua xe ngày nào tốt

Việc mua xe mọi người hay chú ý đến giá cả, màu xe hợp tuổi mà quên đi mất phải chọn ngày tốt mua xe

Tại sao phải chọn ngày tốt mua xe? Trong văn hóa tâm linh của người Việt khi làm việc gì đó quan trọng người xưa thường xem ngày tốt, chọn giờ đẹp tiến hành. Người xưa có câu “ Có thờ có thiêng có kiêng có lành” với mong muốn được an toàn khi di chuyển, xe ít bị hỏng…

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt hay xem ngày mua xe tuổi Kỷ Hợi được nhiều người quan tâm. Cách xem ngày mua xe không phải ai cũng biết chính vì thế để tiện cho việc tra cứu ngày tốt mua xe cho tuổi Kỷ Hợi 1959 mời quý bạn tham khảo bài thông tin chúng tôi cung cấp dưới đây
Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào trong tháng 1

Thứ ba, ngày 3/1/2017Thứ hai, ngày 16/1/2017
Thứ tư, ngày 4/1/2017Thứ tư, ngày 18/1/2017
Thứ sáu, ngày 6/1/2017Thứ hai, ngày 23/1/2017
Thứ hai, ngày 9/1/2017Thứ ba, ngày 24/1/2017
Thứ tư, ngày 11/1/2017Thứ sáu, ngày 27/1/2017
Thứ năm, ngày 12/1/2017Chủ nhật, ngày 29/1/2017
Chủ nhật, ngày 15/1/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt trong tháng 2

Thứ tư, ngày 1/2/2017Thứ bảy, ngày 18/2/2017
Thứ hai, ngày 6/2/2017Chủ nhật, ngày 19/2/2017
Thứ ba, ngày 7/2/2017Thứ tư, ngày 22/2/2017
Thứ sáu, ngày 10/2/2017Thứ bảy, ngày 25/2/2017
Thứ hai, ngày 13/2/2017Thứ hai, ngày 27/2/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt trong tháng 3

Thứ bảy, ngày 4/3/2017Thứ hai, ngày 20/3/2017
Chủ nhật, ngày 5/3/2017Thứ ba, ngày 21/3/2017
Thứ tư, ngày 8/3/2017Thứ năm, ngày 23/3/2017
Thứ năm, ngày 9/3/2017Thứ ba, ngày 28/3/2017
Thứ bảy, ngày 11/3/2017Thứ năm, ngày 30/3/2017
Thứ năm, ngày 16/3/2017Thứ sáu, ngày 31/3/2017
Thứ sáu, ngày 17/3/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt trong tháng 4

Thứ hai, ngày 3/4/2017Thứ sáu, ngày 21/4/2017
Thứ ba, ngày 4/4/2017Chủ nhật, ngày 23/4/2017
Chủ nhật, ngày 9/4/2017Thứ hai, ngày 24/4/2017
Thứ ba, ngày 11/4/2017Thứ tư, ngày 26/4/2017
Thứ tư, ngày 12/4/2017Thứ bảy, ngày 29/4/2017
Thứ bảy, ngày 15/4/2017Chủ nhật, ngày 30/4/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Kỷ Hợi trong tháng 5

Thứ ba, ngày 2/5/2017Thứ sáu, ngày 19/5/2017
Thứ sáu, ngày 5/5/2017Thứ bảy, ngày 20/5/2017
Chủ nhật, ngày 7/5/2017Thứ ba, ngày 23/5/2017
Thứ hai, ngày 8/5/2017Thứ tư, ngày 24/5/2017
Thứ năm, ngày 11/5/2017Thứ sáu, ngày 26/5/2017
Thứ sáu, ngày 12/5/2017Chủ nhật, ngày 28/5/2017
Thứ tư, ngày 17/5/2017Thứ tư, ngày 31/5/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Kỷ Hợi trong tháng 6

Thứ bảy, ngày 3/6/2017Thứ tư, ngày 21/6/2017
Thứ tư, ngày 7/6/2017Thứ hai, ngày 26/6/2017
Thứ hai, ngày 12/6/2017Thứ năm, ngày 29/6/2017
Thứ hai, ngày 19/6/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Kỷ Hợi trong tháng 7

Chủ nhật, ngày 2/7/2017Thứ bảy, ngày 15/7/2017
Thứ hai, ngày 3/7/2017Thứ hai, ngày 17/7/2017
Thứ tư, ngày 5/7/2017Chủ nhật, ngày 23/7/2017
Thứ bảy, ngày 8/7/2017Thứ tư, ngày 26/7/2017
Thứ ba, ngày 11/7/2017Thứ năm, ngày 27/7/2017
Thứ sáu, ngày 14/7/2017Thứ bảy, ngày 29/7/2017

Xem ngày tốt mua xe tuổi Kỷ Hợi trong tháng 8

Thứ ba, ngày 1/8/2017Thứ bảy, ngày 19/8/2017
Thứ sáu, ngày 4/8/2017Chủ nhật, ngày 20/8/2017
Thứ hai, ngày 7/8/2017Thứ ba, ngày 22/8/2017
Thứ năm, ngày 10/8/2017Thứ năm, ngày 24/8/2017
Chủ nhật, ngày 13/8/2017Chủ nhật, ngày 27/8/2017
Thứ tư, ngày 16/8/2017Thứ ba, ngày 29/8/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt tháng 9

Thứ bảy, ngày 2/9/2017Thứ sáu, ngày 15/9/2017
Chủ nhật, ngày 3/9/2017Chủ nhật, ngày 17/9/2017
Thứ ba, ngày 5/9/2017Thứ sáu, ngày 22/9/2017
Thứ sáu, ngày 8/9/2017Chủ nhật, ngày 24/9/2017
Chủ nhật, ngày 10/9/2017Thứ hai, ngày 25/9/2017
Thứ năm, ngày 14/9/2017Thứ năm, ngày 28/9/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt tháng 10

Chủ nhật, ngày 1/10/2017Thứ năm, ngày 19/10/2017
Thứ tư, ngày 4/10/2017 Thứ sáu, ngày 20/10/2017
Thứ sáu, ngày 6/10/2017Thứ bảy, ngày 21/10/2017
Thứ ba, ngày 10/10/2017Thứ tư, ngày 25/10/2017
Thứ hai, ngày 16/10/2017Thứ sáu, ngày 27/10/2017
Thứ tư, ngày 18/10/2017Thứ hai, ngày 30/10/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt tháng 11

Thứ tư, ngày 1/11/2017Thứ ba, ngày 14/11/2017
Thứ năm, ngày 2/11/2017Chủ nhật, ngày 19/11/2017
Thứ hai, ngày 6/11/2017Thứ hai, ngày 20/11/2017
Thứ tư, ngày 8/11/2017Thứ tư, ngày 22/11/2017
Thứ bảy, ngày 11/11/2017Thứ bảy, ngày 25/11/2017
Thứ hai, ngày 13/11/2017Thứ hai, ngày 27/11/2017

Tuổi Kỷ Hợi mua xe ngày nào tốt tháng 12

Thứ sáu, ngày 1/12/2017Thứ năm, ngày 14/12/2017
Thứ bảy, ngày 2/12/2017Thứ bảy, ngày 16/12/2017
Thứ hai, ngày 4/12/2017Thứ bảy, ngày 23/12/2017
Thứ năm, ngày 7/12/2017Chủ nhật, ngày 24/12/2017
Thứ bảy, ngày 9/12/2017Thứ tư, ngày 27/12/2017
Thứ tư, ngày 13/12/2017Thứ năm, ngày 28/12/2017

Bài viết liên quan:

Với thông tin về ngày tốt mua xe cho tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Hi vọng quý bạn đã lựa chọn được ngày đẹp mua xe cho tuổi 1959

Từ khóa tìm kiếm liên quan:

  • sinh năm 1959 chọn ngày đẹp mua xe
  • ngày tốt tuổi kỷ hợi