Biển số xe máy, oto tỉnh Nghệ An

Biển số xe Nghệ An là bao nhiêu ? Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Nghệ An đều mang biển số xe 37 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Nghệ An cấp phép và quản lý.

Biển số xe Nghệ An bắt đầu bằng số 37, chữ cái, 5 chữ số theo quy định. Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển số xe máy Nghệ An ở thành phố, huyện, thị như sau

 • Thành phố Vinh: 37-Bx
 • Huyện Con Cuông: 37-C1
 • Huyện Tương Dương:37-D1
 • Huyện Đô Lương: 37-Bx
 • Huyện Thanh Chương: 37-E1
 • Huyện Diễn Châu: 37-Bx
 • Huyện Quỳ Châu: 37-G1
 • Huyện Nghĩa Đàn: 37-Bx
 • Thị xã Thái Hòa: 37-Bx
 • Huyện Quỳ Hợp: 37-H1
 • Huyện Kỳ Sơn: 37-K1
 • Huyện Nghi Lộc: 37-K1
 • Huyện Quỳnh Lưu: 37-L1
 • Thị xã Hoàng Mai: 37-L1-5
 • Huyện Anh Sơn: 37-M1
 • Huyện Nam Đàn: 37-Bx
 • Huyện Tân Kỳ: 37-N1
 • Huyện Hưng Nguyên: 37-Bx
 • Huyện Yên Thành: 37-P1

Biển kiểm soát ô tô Nghệ An : 37A, 37D, 37C, 37B, 37LD.

Nguồn : Xem bói số

Phong cách RAP

Biển số xe Thanh Hóa là nhiêu thế ae?

Biển số xe Thanh Hóa là bao nhiêu ? Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Thanh Hóa đều mang biển số xe 36 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa cấp phép và quản lý.

Biển số xe Thanh Hóa bắt đầu bằng số 36, chữ cái, 5 chữ số theo quy định. Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển số xe máy các huyện của tỉnh Thanh Hóa

 • TP.Thanh Hóa: 36-B
 • Huyện Thọ Xuân: 36-D1
 • Huyện Thạch Thành: 36-E1
 • Huyện Vĩnh Lộc: 36-F1
 • Huyện Nga Sơn: 36-G1
 • Huyện Quan Hóa: 36-H5
 • Huyện Cẩm Thủy: 36-L1
 • Huyện Ngọc Lặc: 36-K5
 • Huyện Thường Xuân: 36-M1
 • Huyện Hà Trung: 36-B3
 • TX. Bỉm Sơn: 36-F5
 • Huyện Nông Cống

Biển kiểm soát ô tô Thanh Hóa

36A, 36D, 36C, 36B, 36LD là biển kiểm soát dành cho các loại phương tiên như oto dưới 9 chỗ, xe vận tải, xe bán tải 

Xemboiso.net

Phong cách RAP

Biển số xe Ninh Bình là 35 hay 36

Biển số xe Ninh Bình là bao nhiêu ? Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Ninh Bình đều mang biển số xe 35 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Ninh Bình cấp phép và quản lý.

Biển số xe của tỉnh Ninh Bình bắt đầu bằng số 35, chữ cái, 5 chữ số theo quy định. Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển số xe máy Ninh Bình cấp cho các thành phố, huyện, thị như sau

 • Thành phố Ninh Bình : 35-B1
 • Thành phố Tam Điệp : 35-T1
 • Huyện Gia Viễn : 35-G1
 • Huyện Hoa Lư : 35-H1
 • Huyện Kim Sơn : 35-K1
 • Huyện Nho Quan : 35-N1
 • Huyện Yên Khánh : 35-Y1
 • Huyện Yên Mô : 35-M1

Biển kiểm soát ô tô Ninh tỉnh Bình

Biển xe ô tô cho các loại phương tiện như xe con, xe du lịch, xe vận tải, xe bán tải là : 35A, 35D, 35C, 35B, 35LD

Nguồn : xemboiso.net

Phong cách RAP

Biển số xe Hòa Bình là nhiêu anh em ơi

Biển số xe Hòa Bình là nhiêu? Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Hòa Bình đều mang biển số xe 28 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Hòa Bình cấp phép và quản lý.

Biển số xe Hòa Bình bắt đầu bằng số 28, chữ cái, 5 chữ số theo quy định. Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển số xe máy các huyện của tỉnh Hòa Bình 

 • Thành phố Hòa Bình: 28-H1
 • Huyện Lương Sơn: 28-G1
 • Huyện Kỳ Sơn: 28-K1
 • Huyện Kim Bôi: 28-B1
 • Huyện Lạc Thủy: 28-L1
 • Huyện Yên Thủy: 28-F1
 • Huyện Cao Phong:28-C1
 • Huyện Đà Bắc: 28-D1
 • Huyện Mai Châu: 28-M1
 • Huyện Tân Lạc: 28-E1
 • Biển số ô tô 28 cấp như sau:
 • Huyện Lạc Sơn: 28-N1

Biển kiểm soát ô tô Hòa Bình

 • 28A xxx.xx cho xe con từ 9 chỗ trở xuống
 • 28C-xxx.xx xe tải và bán tải
 • 28D-xxx-xx xe tải van
 • 28B-xxx.xx xe du lịch và xe khách.

Xem thêm các thông tin hữu ích khác

Xem bói số

Phong cách RAP

Biển số xe Hải Dương có phải là 34

Tỉnh Hải Dương là tỉnh nằm ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, một trong những tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hải Dương hiện được đánh giá là đô thị loại 2. Tỉnh Hải Dương nằm trong Vùng thủ đô với vai trò là một trung tâm công nghiệp của toàn vùng theo quy hoạch năm 2007

Biển số xe 34 là của tỉnh nào, đây có phải biển số xe Hải Dương ? Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Hải Dương đều mang biển số 34 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương cấp phép và quản lý.

Biển số xe Hải Dương bắt đầu bằng số 34, chữ cái 5 chữ số theo quy định. Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển kiểm soát xe máy của tỉnh Hải Dương

 • Thành phố Hải Dương: 34-B (1,2,..)
 • Thị xã Chí Linh: 34-C (1,..)
 • Huyện Kinh Môn: 34-D (1,..)
 • Huyện Ninh Giang: 34-E (1,..)
 • Huyện Thanh Miện:34-F (1,..)
 • Huyện Gia Lộc:34-G? (1,..)
 • Huyện Nam Sách: 34-M (1,..)
 • Huyện Thanh Hà: 34-N? (1,..)
 • Huyện Tứ Kỳ:34-P? (1,..)
 • Huyện Bình Giang: 34-P (1,..)
 • Huyện Cẩm Giang: 34-? (1,..)
 • Huyện Kim Thành: 34-? (1,..)

Biển số xe ô tô tỉnh Hải Dương

 • 34A xxx.xx cho xe con từ 9 chỗ trở xuống
 • 34C-xxx.xx xe tải và bán tải
 • 34D-xxx-xx xe tải van
 • 34B-xxx.xx xe du lịch và xe khách.

Tra cứu các thông tin hữu ích khác

Nguồn : Xemboiso.net

Phong cách RAP

Thắc mắc biển số xe tỉnh Điện Biên

Biển số xe Điện Biên bắt đầu bằng số 27 – chữ cái – 5 chữ số theo quy định. Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký biển số tại tỉnh Điện Biên đều mang biển số xe 27 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Điện Biên cấp phép và quản lý.

 • Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp.
 • Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển kiểm soát xe máy Điện Biên bắt đầu bằng số 27, chữ cái, 5 chữ số theo quy định. Biển kiểm soát ô tô Điện Biên : 27A xxx.xx cho xe con từ 9 chỗ trở xuống, 27C-xxx.xx xe tải và bán tải; 27D-xxx-xx xe tải van; 27B-xxx.xx xe du lịch và xe khách.

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Việt Nam. Phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam – Trung Quốc,  phía Tây và Tây Nam giáp nước Lào. Điện Biên có cửa khẩu Tây Trang từ lâu đã là cửa khẩu quan trọng của vùng Tây Bắc và cả nước, được Chính phủ hai nước thỏa thuận nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế và Khu kinh tế cửa khẩu đang được xây dựng.

Nguồn : http://xemboiso.net/

Phong cách RAP

Biển số xe Sơn La là bao nhiêu?

Biển số xe tỉnh Sơn La bắt đầu bằng số 26, chữ cái, 5 chữ số theo quy định. Nền biển số xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp. Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Sơn La đều mang biển số xe 26 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Sơn La cấp phép và quản lý.

Biển kiểm soát xe máy các huyện tỉnh Sơn La

 • Thành phố Sơn La : 26 – B (1, 2,…)
 • Huyện Sông Mã : 26 – C (1,…)
 • Huyện Phù Yên : 26 – D (1,…)
 • Huyện Bắc Yên : 26 – E (1,…)
 • Huyện Sốp Cộp : 26 – F (1,…)
 • Huyện Mộc Châu : 26 – G (1,…)
 • Huyện Quỳnh Nhai : 26 – H (1,…)
 • Huyện Mai Sơn : 26 – K (1,…)
 • Huyện Mường La : 26 – L (1,…)
 • Huyện Thuận Châu : 26 – M (1,…)
 • Huyện Yên Châu : 26 – N (1,…)
 • Huyện Vân Hồ : 26 – P (1,…)

Biển kiểm soát ô tô Sơn La

 • 26A xxx.xx cho xe con từ 9 chỗ trở xuống.
 • 26C-xxx.xx xe tải và bán tải.
 • 26D-xxx-xx xe tải van.
 • 26B-xxx.xx xe du lịch và xe khách.

Xem thêm các thông tin hữu ích khác

Xemboiso

Phong cách RAP

Biển số xe của tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang là một tỉnh của Việt Nam có phía Bắc giáp với Hà Giang, đông bắc là Cao Bằng, phía Đông giáp tỉnh Bắc Kan và Thái Nguyên. Ở mặt phía nam là tỉnh Vĩnh Phúc, phía tây nam giáp Phú Thọ và phía tây giáp tỉnh Yên Bái. Toàn tỉnh Tuyên Quang có 1 thị trấn và 6 huyện. Tuyên Quang nhiều người biết đến với di tích lịch sử cây đa Tân Trào

Biển số xe tỉnh Tuyên Quang là bao nhiêu ? Tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Tuyên Quang đều mang biển số xe 22 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Tuyên Quang cấp phép và quản lý

Nền biển xe màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển số màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp

Biển số xe 22 áp dụng cho xe máy

 • Đô thị Tuyên Quang : 22-B1
 • Huyện Chiêm Hóa : 22-F1, 22-F1
 • Huyện Sơn Dương : 22-S1, 22-S1, 22-S2
 • Huyện Hàm Yên : 22-Y1, 22-Y1
 • Huyện Na Hang : 22-N1, 22-N1
 • Huyện Yên Sơn : 22-B1
 • Huyện Lâm Bình : 22-L1

Biển số xe tỉnh Tuyên Quang áp dụng cho ô tô

 • Biển số xe của tỉnh Tuyên Quang : 22A xxx.xx
 • Xe tải và bán tải : 22C-xxx.xx
 • Xe du lịch và xe khách : 22B-xxx.xx
 • Xe tải van : 22D-xxx-xx

Tổng hợp các thông tin hữu ích

Nguồn : xem bói số

Phong cách RAP

Thắc mắc biển số xe tỉnh Yên bái

Tỉnh Yên Bái là một tỉnh nằm ở vùng núi Tây Bắc, tiếp giáp với Đông Bắc. Phía Đông của tỉnh này giáp với các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Phía đông nam là tỉnh Phú Thọ. Mặt phía tây giáp tỉnh Sơn La và phía tây bắc là 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Toàn tỉnh Yên Bái bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện. Yên Bái rất nổi tiếng với địa danh Mù Căng Chải. Yên Bái có trữ lượng khoáng sản khá phong phú, tỉnh có điều kiện thuận lợi trong việc khai thác và chế biến khoáng sản như: đá quý, cao lanh, fenspat.

Biển số xe tỉnh Yên Bái mang biển kiểm soát bao nhiêu? Câu trả lời là tất các các phương tiện xe cơ giới đăng ký tại tỉnh Yên Bái đều mang biển số xe 21 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cấp phép và quản lý

Nền biển màu trắng, chữ và số màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp. Nền biển màu xanh dương, chữ và số màu trắng là biển số xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Biển số xe tỉnh Yên Bái phân theo thành phố, huyện…cụ thể áp dụng cho xe máy như sau :

 • Thành phố Yên Bái : 21- B1
 • Huyện Yên Bình : 21-D1
 • Huyện Trấn Yên : 21-F1
 • TX Nghĩa Lộ : 21-K1
 • Huyện Văn Chấn : 21-L1
 • Huyện Văn Yên : 21-C1

Biển số xe 21 áp dụng cho xe ô tô :

 • 21A xxx.xx cho xe con từ 9 chỗ trở xuống
 • 21C-xxx.xx xe tải và bán tải
 • 21D-xxx-xx xe tải van
 • 21B-xxx.xx xe du lịch và xe khách.

Tổng hợp các thông tin hữu ích khác

Nguồn : xemboiso.net

Phong cách RAP

Biển số xe tỉnh Thái Nguyên có phải là 20 không?

Trước khi tìm hiểu biển số xe tỉnh Thái Nguyên là bao nhiêu thì cùng chúng tôi xem đôi chút về Thái Nguyên nào?

Trên bản đồ địa lý, Thái Nguyên là một tỉnh ở đông bắc Việt Nam, tiếp giáp gần nhất với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Xác định theo tầm nhìn kinh tế, Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế lớn của vùng trung du và miền núi phía bắc. Tỉnh Thái Nguyên hiện đang được nghiên cứu để trở thành vùng kinh tế trọng điểm và được coi là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực đứng thứ 3 sau Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Tất cả các biển số xe cơ giới đăng ký trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều mang biển số xe 20 do phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh cấp và quản lý.

Theo đó, biển số xe 20 nhưng có nền biển màu xanh dương, chữ màu trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp (dân sự). Biển số  xe 20 nhưng có nền biển màu trắng, chữ màu đen là xe thuộc sở hữu cá nhân và xe của các doanh nghiệp.

Nếu biển số xe Thái Nguyên có 4 số thì 2 số đầu là ký hiệu biển số xe tỉnh Thái Nguyên, 4 số sau là các số tự nhiên cấp ngẫu nhiên từ 0 đến 9. Và tương tư, nếu biển số xe Thái Nguyên có 5 số thì 2 số đầu là ký hiệu biển số xe tỉnh Thái Nguyên, 5 số sau là các số tự nhiên cấp ngẫu nhiên từ 0 đến 9

Thái Nguyên có 1 thành phố và các huyện : Thành phố Thái Nguyên, huyện Sông Công, huyện Phổ Yên, huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương, huyện Võ Nhai.

Xem bói số

Phong cách RAP